Elementzwolle

Praktijk voor cognitieve gedragstherapie

Kinderen

Kinderen

Verschillende hulpvragen

  • Mijn dochter is zo onhandelbaar de laatste tijd. Ligt het aan ons of…?
  • We zijn kort geleden gescheiden. Ons kind kan het niet verwerken. Hoe kunnen we helpen?
  • Ze wil alles zo goed doen en is erg bang om fouten te maken. Hoe kan ze leren om hier mee om te gaan.
  • Mijn kind is hoogbegaafd. Hoe kan ik goede begeleiding bieden.
  • Mijn kind is bang en vermijdt dingen die angst oproepen. Hoe kan de angst verminderen.
  • Mijn kind heeft steeds nare gedachten die niet uit het hoofd gaan. Wat te doen?
  • Mijn kind legt steeds dingen recht of moet dingen steeds weer aanraken. Hoe kan het hiermee stoppen?

Intake en behandeling
De psycholoog van Element kijkt in het eerste gesprek wat er precies aan de hand is en wat de klachten zijn. Direct na het eerste gesprek worden de indrukken besproken en wordt er een behandel- of onderzoeksvoorstel gedaan. Afhankelijk van de problematiek en de daarbij behorende DSM-diagnose (handboek voor psychologen) wordt er gekeken wat het meest zinvol is. De gesprekken kunnen alleen met u als ouders worden gedaan, maar ook afzonderlijk met uw kind of een combinatie van beide. U wordt steeds goed op de hoogte gehouden van de inhoud van de behandeling en daarbij betrokken.

Cognitieve gedragstherapie
In de behandeling wordt er gebruik gemaakt van de cognitieve gedragstherapie. Dit betekent dat er gekeken wordt met u en uw kind welke gedachten een rol spelen bij de problemen en hoe dit invloed heeft op de gevoelens en op het gedrag en hoe dit anders zou kunnen.

Oplossingsgerichte therapie
Er kunnen ook elementen uit de oplossingsgerichte therapie gebruikt worden. Dit betekent dat er aangesloten wordt op wat wel goed gaat en dat dit verder uitgebreid wordt.

EMDR
EMDR kan ook worden ingezet als het gaat om traumatische ervaringen waardoor een kind slecht slaapt, onrustig is of dingen niet meer durft. EMDR is een therapie waarbij de traumatische gebeurtenissen die het kind heeft meegemaakt verwerkt worden zonder veel te hoeven praten. Dit gebeurt door het kind te laten kijken naar een tekening/foto of een plaatje in het hoofd van de nare gebeurtenis waarbij het kind ondertussen wordt afgeleid door bewegende lampjes of trillende handvatten.
Doorgaans geeft EMDR snel verlichting van klachten.

Acceptance en Commitment Therapy
Verder wordt er soms gewerkt met de Acceptance en Commitment Therapy (ACT). Wanneer er sprake is van iets dat niet te veranderen is dan is het belangrijk dit te accepteren en te kijken wat wel mogelijk is en waar je voor wilt gaan. Er wordt dan gebruik gemaakt van voorbeelden door middel van verhalen of eventueel films, die het kind samen met de ouders thuis kan kijken. Hierbij wordt aangesloten bij de leeftijd van het kind.

Vragen?

Bel of mail gerust.

Aanmelden