Elementzwolle

Praktijk voor cognitieve gedragstherapie

Tieners

Tieners

Verschillende hulpvragen

  • Je bent bang dat anderen je uitlachen of gek vinden. En daardoor vermijd je hen. Hierdoor mis je veel leuke dingen. Kan het anders?
  • Je piekert veel en voelt je somber en wil weer lekker in je vel zitten.
  • Je vindt jezelf een loser en hebt weinig plezier meer in dingen. Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen en weer wat meer plezier.
  • Je hebt hoofdpijn of buikpijn zonder duidelijke oorzaak en wil hier van af.
  • Je hebt een nare gebeurtenis meegemaakt waarbij je last hebt van terugkerende nare herinneringen of beelden en slaapt hierdoor slecht. Je wilt dat het stopt.
  • Je hebt moeite met planning en concentratie en wil leren plannen.
  • Je wordt snel woedend en dit brengt je vaak in de problemen. Je wilt goed met je boosheid leren omgaan.

Intake en behandeling
De psycholoog van Element kijkt in het eerste gesprek wat er precies aan de hand is en wat je klachten zijn. Direct na het eerste gesprek worden de indrukken besproken en wordt er een behandel- of onderzoeksvoorstel gedaan. Afhankelijk van de problemen en de daarbij behorende DSM-diagnose (handboek voor psychologen) wordt er gekeken wat het meest zinvol is. Je komt dan samen met je ouders. De gesprekken kunnen alleen met jou worden gedaan maar ook afwisselend met jou en met je ouders. Vanaf 16 jaar zit jij in de meeste gevallen ook bij de gesprekken die met je ouders worden gevoerd. Er wordt dan vooraf met je besproken wat er in het gesprek met je ouders aan de orde zal komen. Je kunt dan aangeven wat je wel en niet prettig vindt.

Cognitieve gedragstherapie
In de behandeling wordt er gebruik gemaakt van de cognitieve gedragstherapie. Dit betekent dat er gekeken wordt met jou welke gedachten een rol spelen bij de problemen en hoe dit invloed heeft op je gevoel en op je gedrag en hoe dit anders kan.
Wanneer het vooral het idee was van je ouders of van school om hulp te zoeken dan wordt met jou gekeken wat je zelf zou willen bereiken en hoe je dat zou kunnen doen. Hoe kun je ervoor zorgen dat ouders en school minder bezorgd zijn.

Oplossingsgerichte therapie
Er kan ook gebruik gemaakt worden van de oplossingsgerichte therapie. Er wordt dan uitgebreid gekeken naar wanneer het wel goed gaat en hoe dit komt en hoe dit vaker op die manier zou kunnen gaan.

EMDR
EMDR wordt gebruikt als je nare ervaringen hebt meegemaakt waar je steeds weer aan moet denken en waardoor je misschien minder goed kan slapen. EMDR zorgt ervoor dat je niet steeds aan de nare gebeurtenissen hoeft te denken en waardoor je weer gewoon kunt slapen. Het kan ook zijn dat je door nare gebeurtenissen of pest-ervaringen slecht over jezelf bent gaan denken. De rommel wordt als het ware dan opgeruimd door EMDR, waardoor de positieve ervaringen weer binnen kunnen komen.

EMDR is een therapie waarbij de traumatische gebeurtenissen die je hebt meegemaakt verwerkt worden zonder veel te hoeven praten. Dit gebeurt door je te laten kijken naar een plaatje in het hoofd van de nare gebeurtenis waarbij je ondertussen wordt afgeleid door bewegende lampjes of trillende handvatten.
Doorgaans geeft EMDR snel verlichting van klachten.

Acceptance en Commitment Therapy
Verder wordt er soms gewerkt met de Acceptance en Commitment Therapy (ACT). Wanneer er sprake is van iets dat niet te veranderen is dan is het belangrijk dit te accepteren en te kijken wat wel mogelijk is en waar je voor wilt gaan.

Er wordt voornamelijk gewerkt vanuit de cognitieve gedragstherapie; de andere therapie├źn kunnen hierin een rol krijgen.

Vragen?

Bel of mail gerust.

Aanmelden