Elementzwolle

Praktijk voor cognitieve gedragstherapie

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Natuurlijk hopen we dat u tevreden bent over onze werkwijze.
Mocht u dit niet zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met uw hulpverlener.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van de klachten regeling van de NVGZP en het NIP.