Elementzwolle

Praktijk voor cognitieve gedragstherapie

Tarieven

Tarieven

We werken vanuit de Generalistische Basis GGZ. In 2018 gelden er 4 zorgzwaarteproducten; Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Alleen als er sprake is van een DSM-benoemde stoornis wordt de behandeling door de verzekering vergoed.

Tarieven:
De maximum tarieven voor de GBGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Er geldt een vast tarief per zorgzwaarteproduct. Welk zorgzwaarteproduct van toepassing is, wordt ingeschat door de psycholoog en besproken met de cliënt in de eerste sessie.

Prestatie (zorgzwaarteproduct) Tarief 2017/2018

  Kort (BK) 5 gesprekken € 472,65/487,26
  Middel (BM) 8 gesprekken € 805,34/830,23
  Intensief (BI) 12 gesprekken € 1262,82/1301,85
  Chronisch (BC) 11 gesprekken € 1165,48/1201,50
  Transitie 1)/onvolledig behandeltraject € 192,92/198,88
  OVP (sessie niet in basispakket), per sessie € 90,00

  Telefonisch/e-mail consult (niet in basispakket) € 22,50

  Niet tijdig afzeggen (niet in basispakket) € 22,50

1) transitie kosten zijn voor cliënten die worden terugverwezen omdat na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-benoemde stoornis die onder te vergoeden zorg valt.

Verplicht eigen risico:
Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. De BGGGZ valt onder uw eigen risico. Voor het verzekeringsjaar 2018 gaat het om een bedrag van € 385,-. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Wanneer u een hoger eigen risico met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken dan wettelijk verplicht is, dient u daarmee rekening te houden. Bij kinderen wordt er per sessie 90 euro berekend.