Elementzwolle

Praktijk voor cognitieve gedragstherapie

Privacy

Privacy

We gaan met uw gegevens zorgvuldig om.

Dit betekent:

-we geven geen informatie uit uw dossier zonder uw schriftelijke toestemming. In het eerste gesprek zullen we vragen om een handtekening voor informatieverstrekking aan de huisarts. Ook zullen we uitleggen welke informatie er naar de zorgverzekeraar gaat. Wilt u dit niet, dan zullen we dat vastleggen.

-In 2014 zijn we verplicht informatie aan te leveren aan het DIS (DBC-informatiesysteem) en aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar personen en worden gebruikt voor onderzoek. U kunt hiertegen bezwaar maken, daarvoor hebben we een formulier dat u dan kunt tekenen.

-U heeft recht uw dossier in te zien, aantoonbare fouten te wijzigen en iets aan te vullen. Ook kunt u vragen om vernietiging van uw dossier. Standaard blijft het dossier 15 jaar in het archief van uw hulpverlener en wordt daarna vernietigd.